BITUMEN:

Nationale primeur: Hergebruik bitumendakbedekking vanuit sloop

Woningcorporatie BrabantWonen, A. van Liempd Sloopbedrijven en Derbigum slaan de handen ineen. Waar voorheen alleen de erkende Derbigum dakdekkers/verwerkers het afval van een dak bij een sloop inleveren, is het voor het eerst dat een sloopbedrijf het afval van het dak heeft ingenomen en aangeleverd heeft bij fabrikant Derbigum. Zij verwerken dit tot een nieuwe grondstof die voortkomt uit gerecyclede dakbedekking. Deze grondstof verwerkt Derbigum in de NT producten, die vervolgens weer gebruikt worden bij het aanleggen van nieuwe of renovatie daken.

SLOPEN =
DELVEN

In ‘s-Hertogenbosch is BrabantWonen aan de slag met de vernieuwing van zeven flats in de wijk Boschveld. Dit is onderdeel van het wijkplan, waarin BrabantWonen samen met woningcorporatie Zayaz, gemeente ‘s-Hertogenbosch, wijkraad OBB en welzijnsorganisatie Farent werkt aan de vernieuwing van Boschveld. Boschveld is hierin in 21’vlekken’ verdeeld. Zo is Boschveld in de afgelopen jaren stap voor stap vernieuwd of gerenoveerd.

Onlangs heeft BrabantWonen in ‘vlek 21’ de eerste twee flats laten slopen. En er is niet zomaar gesloopt, maar circulair gesloopt. Duurzaamheid staat hier voorop. ‘Wij vinden dat afval niet bestaat. Alles is van waarde en materialen mogen niet zo maar verloren gaan. Wij streven er dan ook naar om in 2050 geen afval meer te produceren. Daarom kijken we ook bij de sloop om zo veel mogelijk materiaal een nieuw leven te geven’, aldus Bert Wagt, projectleider nieuwbouw van BrabantWonen. “BrabantWonen laat het dus niet alleen bij woorden, maar geeft ook invulling aan haar ambitie op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Daar is dit project een goed voorbeeld van. We pakken onze verantwoordelijkheid en zoeken steeds naar innovatieve mogelijkheden. Dat doen we zo breed mogelijk: sloop, nieuwbouw en onderhoud. We werken daarbij samen met partijen die dezelfde doelen nastreven en vanuit het principe: samen creëer je meer mogelijkheden. Zo zijn we bij A. Van Liempd terecht gekomen.”

Sloopbedrijf A. van Liempd is de aannemer van dit project en haar visie sluit perfect aan op deze manier van denken: ‘We slopen niet, we delven grondstoffen!’

Circulair delven
Voordat deze flats gesloopt werden is door A. van Liempd goed gekeken wat nog herbruikbaar is. In de flats  zijn voor de sloop alle  waardevolle materialen gedemonteerd, denk bijvoorbeeld aan balkhout, kranen, spiegels, keukens, stoppenkasten, wastafels en sloten. Vaak zijn deze nog van goede kwaliteit en nog prima te gebruiken voor andere doeleinden. De vrijgekomen materialen worden schoongemaakt en indien nodig opgeknapt. Deze materialen verdienen een tweede leven en BrabantWonen zet ze daarom opnieuw in bij het onderhoud van hun woningen.

Maar er is meer. Na het demonteren van alle “hoogwaardig” her te gebruiken materialen blijft er een schat aan materialen over die perfect kunnen dienen als grondstof voor nieuwe producten. Zo is ook de 1.000m2 dakbedekking die te vinden was op de twee flats een waardevolle grondstof en krijgt daarom ook een tweede leven. Vanuit de sloopaannemer is actief contact gezocht met fabrikant Derbigum om de oude dakbedekking te laten verwerken tot nieuwe Derbitumen/bitumen. Op deze manier sluiten BrabantWonen, A. van Liempd Sloopbedrijven en Derbigum samen de cirkel.

 Een tweede leven voor bitumen sloopdaken
‘Het milieu beschermen is vandaag de dag geen keuze meer, wel een realiteit waarmee iedereen te maken heeft.’ Als fabrikant van bitumen dakbedekking is het belangrijk dat Derbigum haar ecologische voetafdruk zoveel mogelijk gaat verkleinen. Dit gebeurt onder andere door de levensduur van de producten te maximaliseren en door snijresten, productieresten en oude dakbanen te recyclen. Derbigum is hier al sinds 1999 mee bezig en heeft zelfs haar eigen recyclingfabriek bij haar productiefaciliteit in Perwez.

De oude dakbanen van het project Boschveld kunnen terug worden genomen, maar voordat dit gebeurt onderzoekt Derbigum de oude bitumen dakbanen. Er worden proefstukken genomen en deze worden door Derbigum onderzocht, het is onder andere belangrijk dat de dakbedekking teervrij is. De daken van de flats zijn goedgekeurd en vervolgens heeft A. van Liempd de dakbedekking professioneel gedolven. De oude dakbanen zijn in stukken gesneden en in bigbags opgeslagen en vervolgens op transport naar de fabriek van Derbigum gegaan. Via de SlimSlopenTool is berekend hoeveel CO2 reductie er plaats vond door het dak circulair te delven. Door 23 ton bitumen in te leveren vond er een CO2 reductie van 21.590 kg plaats en een stikstof reductie van 29,27 kg.

In de fabriek
Eenmaal aangekomen in de fabriek vindt het recycleproces plaats, de oude dakbanen worden vermalen tot fijnere granules, gezuiverd en 100% gebruikt in de productie van de nieuwe bitumengrondstof Derbitumen. Derbitumen wordt ingezet als nieuwe grondstof in de productie van Derbicoat NT (onderlaag) en Derbigum NT (toplaag). De hoeveelheid Derbitumen die in de NT producten terug te vinden zijn variëren, Derbigum NT bevat 25% gerecyclede bitumen, Derbicoat NT bevat 30%.

Als aan het einde van de rit de daken van de nieuwe flats voorzien worden Derbigum NT is ook voor Derbigum de CO2 reductie te berekenen. Naar schatting wordt er later 1000 m2 Derbigum NT teruggeplaatst op de nieuwbouw flats, de reductie die plaats vindt in het productie proces zal dan 2400 kg zijn.

Op deze manier maken we de cirkel samen rond.

 

  • Deel nieuwsbericht: