Asbestinventarisatie:

WIJ GARANDEREN
ZEKERHEID.
ZONDER VERRASSINGEN.

SLOPEN =
CONTROLE

U wilt slopen of verbouwen? Dat begint met een sloopmelding bij uw gemeente. Zij vragen dan allereerst om een verplichte asbestinventarisatie, verricht door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. Zoek daarvoor op internet naar een bedrijf bij u in de regio of neem voor een goed advies gerust contact met ons op.

Vervolgens verricht een DIA (Deskundig Asbest Inventariseerder) van het asbestinventarisatie bureau de opname van uw pand. Hierbij wordt een monster genomen van alle aanwezige asbestverdachte toepassingen. Deze worden in het laboratorium onderzocht op de aanwezigheid van asbest. Hier wordt tevens bepaald welke soort asbest er aanwezig is en in welke hoeveelheid deze asbestvezels aanwezig zijn. Al deze informatie wordt verwerkt in het asbestinventarisatie rapport.

Dit inventarisatierapport is geldig tot 3 jaar na de datum van opname. Na 3 jaar dient het rapport te worden herzien en na 5 jaar is het rapport ongeldig en dient er bij evt. verwijdering een nieuwe inventarisatie plaats te vinden.

Kortom: binnen 3 jaar na rapportage moet u dus de aanwezige asbest laten saneren. Alles begint dus met de asbestinventarisatie, daarna volgt pas de asbestverwijdering.