ASBEST:

ASBEST IN KAART.
ZONDER RISICO’S.

SLOPEN =
MAATWERK

A. van Liempd Sloopbedrijven neemt u alle voorkomende werkzaamheden rondom asbest uit handen. En dat werkt perfect. Zo worden alle risico’s beperkt en worden alle werkzaamheden uitgevoerd volgens de juiste protocollen, regel- en wetgeving. Kortom: een goede beslissing waar je nooit op moet bezuinigen. De juiste asbestinventarisatie is nu eenmaal van essentieel belang.

Asbest vezels

Daarvoor verricht A. van Liempd Sloopbedrijven visueel en destructief onderzoek. Bij woningen verrichten we altijd een 100% inventarisatie. Bij sloopprojecten komt in bijna alle gevallen asbest voor. Het is van groot belang om te werken met een sloopaannemer die beschikt over zowel BRL SVMS als Asbestverwijdering. Alleen dan bent u ervan verzekerd dat u zaken doet met een gespecialiseerd sloopbedrijf. Asbest en sloop zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze gecertificeerde bedrijven hebben eigen Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) en een Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV) in dienst. En dat betekent: deskundigheid, zorgvuldigheid en volop kennis en kunde.

Omgaan met asbest

Het component asbest in vastgoed resulteert vaak in onzekerheden en grote financiële risico’s voor de opdrachtgever. Met regelmaat van de klok wordt de initiële aanneemsom bij de uitvoering van sloop- en asbestsaneringswerkzaamheden overschreden door verborgen asbest. De onverwachte meerwerk kosten worden enerzijds veroorzaakt door de onvolledigheid van veel inventarisatierapporten en anderzijds door het ‘risicocomponent’ wat aannemers moeten incalculeren bij prijsvorming van een totaalsloop. Soms zijn de meerwerk kosten zo extreem dat het stichtingsbudget deze kosten niet kan opvangen en projecten zwaar onder druk komen te staan. Dit alles trekt indirect een zware wissel op de kwaliteit van de gehele vastgoedportefeuille.

Voor het omgaan met asbest gelden strenge regels. Het is bij wet, als onderdeel van de omgevingsvergunning, verplicht asbesthoudende materialen voorafgaand aan sloop- en verbouwingswerkzaamheden te inventariseren. Een goede zaak, want we willen ongewenste blootstelling aan asbest en verspreiding van asbest in het milieu voorkomen.

Asbestinventarisatie:

WIJ GARANDEREN
ZEKERHEID.
ZONDER VERRASSINGEN.

SLOPEN =
CONTROLE

U wilt slopen of verbouwen? Dat begint met een sloopmelding bij uw gemeente. Zij vragen dan allereerst om een verplichte asbestinventarisatie, verricht door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. Neem voor een goed advies gerust contact met ons op.

Vervolgens verricht een DIA (Deskundig Inventariseerder Asbest) van het asbestinventarisatie bureau de opname van uw pand. Hierbij wordt een monster genomen van alle aanwezige asbestverdachte toepassingen. Deze worden in het laboratorium onderzocht op de aanwezigheid van asbest. Hier wordt tevens bepaald welke soort asbest er aanwezig is en in welke hoeveelheid deze asbestvezels aanwezig zijn. Al deze informatie wordt verwerkt in het asbestinventarisatie rapport.

Dit inventarisatierapport is geldig tot 3 jaar na de datum van opname. Na 3 jaar dient het rapport te worden herzien en na 5 jaar is het rapport ongeldig en dient er bij evt. verwijdering een nieuwe inventarisatie plaats te vinden.

Kortom: binnen 3 jaar na rapportage moet u dus de aanwezige asbest laten saneren. Alles begint dus met de asbestinventarisatie, daarna volgt pas de asbestverwijdering.

Asbestverwijdering:

BINNEN EN BUITEN.
100% SCHOON EN
ALTIJD VEILIG.

SLOPEN =
VISIE

A. van Liempd Sloopbedrijven BV heeft verstand van asbestzaken. Sterker nog: wij zijn uw perfecte partner voor het verwijderen van asbesthoudende toepassingen. Op basis van uw asbestinventarisatierapport doen wij u een scherpe aanbieding voor de asbestverwijdering. Vanzelfsprekend altijd conform ons certificaat ‘Asbestverwijdering’.

Asbestverwijdering kan op 2 manieren gebeuren: Binnensanering en Buitensanering. Beide methoden zijn weer onderverdeeld in risicoklasse 1, 2 of 2A. Afhankelijk van de verwijderingsmethode zal de prijs voor uw sanering worden vastgesteld.

De verwijdering en eindschoonmaak wordt verricht door onze gespecialiseerde mensen, DAV’er (Deskundig Asbest Verwijderaar) genoemd. De DAV staat per project onder toezicht van de DTA (Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering).

Na de verwijdering en eindschoonmaak wordt door een onafhankelijk gecertificeerd laboratorium door uitmetingen aangetoond of het asbesthoudende werkgebied gesaneerd is. Zo ja, dan is het gebied schoon en veilig en kan men het betreden zonder persoonlijke beschermingsmaatregelen.

PILOT ROTTERDAM:

GEDEGEN KENNIS.
VOOR EEN
INNOVATIEVE VISIE.

Rotterdam beschikt over de grootste vastgoedportefeuille van Nederland (t.w.v. 2,2 miljard euro). Bij sloopprojecten vraagt dat om een goede balans tussen verantwoordelijkheden van onderzoeker, saneerder en opdrachtgever. Zo worden onzekerheden en financiële risico’s vermeden. Samen met de gemeente Rotterdam heeft A. van Liempd Sloopbedrijven de ‘innovatieve visie asbestsanering’ ontwikkeld. Vanuit deze visie is de gemeente Rotterdam pilotprojecten gestart met A. van Liempd Sloopbedrijven als penvoerder.

Innovatieve visie

Inmiddels is dit project een groots succes. Wij willen als projectteam kennis, adviezen en ervaringen nu delen. Op naar heel veel innovatieve projecten in de toekomst. Voor meer informatie, achtergronden en/of vragen kunt u direct contact met ons opnemen.

Download hier onze Innovatieve visie asbestsanering in PDF formaat.