ASBEST:

ASBEST IN KAART.
ZONDER RISICO’S.

SLOPEN =
MAATWERK

A. van Liempd Sloopbedrijven neemt u alle voorkomende werkzaamheden rondom asbest uit handen. En dat werkt perfect. Zo worden alle risico’s beperkt en worden alle werkzaamheden uitgevoerd volgens de juiste protocollen, regel- en wetgeving. Kortom: een goede beslissing waar je nooit op moet bezuinigen. De juiste asbestinventarisatie is nu eenmaal van essentieel belang.

Asbest vezels

Daarvoor verricht A. van Liempd Sloopbedrijven visueel en destructief onderzoek. Bij woningen verrichten we altijd een 100% inventarisatie. Bij sloopprojecten komt in bijna alle gevallen asbest voor. Het is van groot belang om te werken met een sloopaannemer die beschikt over zowel BRL SVMS als SC-530. Alleen dan bent u ervan verzekerd dat u zaken doet met een gespecialiseerd sloopbedrijf. Asbest en sloop zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze gecertificeerde bedrijven hebben eigen Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) en een Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV) in dienst. En dat betekent: deskundigheid, zorgvuldigheid en volop kennis en kunde.

Omgaan met asbest

De component asbest in vastgoed resulteert vaak in onzekerheden en grote financiële risico’s voor de opdrachtgever. Met regelmaat van de klok wordt de initiële aanneemsom bij de uitvoering van sloop- en asbestsaneringswerkzaamheden overschreden door verborgen asbest. De onverwachte meerwerk kosten worden enerzijds veroorzaakt door de onvolledigheid van veel inventarisatierapporten en anderzijds door de ‘risicocomponent’ die aannemers moeten incalculeren bij prijsvorming van een totaalsloop. Soms zijn de meerwerk kosten zo extreem dat het stichtingsbudget deze kosten niet kan opvangen en projecten zwaar onder druk komen te staan. Dit alles trekt indirect een zware wissel op de kwaliteit van de gehele vastgoedportefeuille.

Voor het omgaan met asbest gelden strenge regels. Het is bij wet, als onderdeel van de omgevingsvergunning, verplicht asbesthoudende materialen voorafgaand aan sloop- en verbouwingswerkzaamheden te inventariseren. Een goede zaak, want we willen ongewenste blootstelling aan asbest en verspreiding van asbest in het milieu voorkomen.