BELASTING HERVORMING:

A. van Liempd kartrekker manifest belastinghervorming circulaire bouweconomie

Op 20 februari jl. ondertekenden  A. van Liempd sloopbedrijven en 40 andere partijen waaronder opdrachtgevers, ontwikkelaars, architecten, bouwbedrijven, adviseurs, beheerders, financiers uit de bouw het manifest; Belastinghervorming voor de Circulaire Bouweconomie.  

SLOPEN =
BOUW - ECONOMIE

Het manifest is opgesteld om een verschuiving te realiseren van de belastingen op arbeid naar belastingen op grondstoffen, vervuiling en emissies. Daarmee zal de transitie naar een duurzame bouwsector eenvoudiger worden en hoogwaardig hergebruik gestimuleerd worden.Onze doelstelling is om zoveel mogelijk materialen hoogwaardig terug de bouwketen in te brengen. Dankzij onze jaren lange ervaring en de optimalisatie van ons demontage proces realiseren we op onze projecten reeds een groot hergebruik percentage van materialen. Deze materialen geven we een tweede leven zonder dat hierbij de kosten de baten overschrijden. Feit is wel dat dit een arbeidsintensief traject is en dat nieuwe bouwmaterialen relatief goedkoop zijn in Nederland. Door een verschuiving van de belasting op arbeid naar die op grondstoffen, zal dit ervoor zorgen dat er meer materialen gedolven kunnen worden voor een hoogwaardig herbestemming.Vanuit het Transitieteam Circulaire Bouweconomie zijn wij als koploper in de branche gevraagd om mee te doen in een pilot waarin bovenstaande belastinghervorming wordt getoetst. De doelstelling is om te verifiëren en monitoren of een prikkel waarin de kosten van arbeid worden verlaagd en de (milieu) kosten van materialen/producten worden verhoogd leiden tot economische aantrekkelijkheid van circulair bouwen. Oftewel, krijgt de circulaire bouweconomie een boost als het huidige belastingstelsel aangepast wordt?In de praktijkcase worden de volgende maatregelen beproeft door middel van een schaduwboekhouding;

  1. Het lager belasten van secundair materiaal.
    • Op al onze gebruikte bouwmaterialen dragen wij 21% BTW af, terwijl deze belasting al bij aanschaf is betaald.(Belasting toegevoegde waarde).
  2. Het goedkoper maken van arbeid door loonheffingen te beperken.
    • Vanuit het bruto loon gaat gemiddeld 32% naar de belastingdienst in de vorm van loonheffingen.
  3. Het hoger belasten van milieubelastende en primaire materialen in de vorm van een CO2-taks of vergelijkbaar.

Met name de eerste twee maatregelen zullen er naar ons inzien voor zorgen dat wij, maar ook anderen partijen meer materialen uit de gebouwde omgeving hoogwaardig kunnen hergebruiken. Gebruikte bouwmaterialen worden financieel competitiever t.o.v. nieuw en het wordt goedkoper deze materialen te delven. De gebouwde omgeving die plaats moet maken voor nieuw wordt daardoor waardevoller en behoud zijn waarde bij circulair slopen.

Ziet u net als ons de toegevoegde waarde in deze belasting verschuiving? Zet dan ook uw handtekening onder het manifest

 

  • Deel nieuwsbericht: