SOCIAL RETURN:

DE JUISTE
WERKOMGEVING. DAT
VERDIENT IEDEREEN.

SLOPEN =
TEAMWORK

Onze ambitie gaat verder dan alleen duurzaam slopen. Wij tonen respect voor het milieu én onze maatschappij. Bijvoorbeeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij streven ernaar om deze mensen op projectbasis te integreren binnen ons bedrijf. Daar worden wij (en zij) vrolijk van. Kortom: Social Return On Investment (SROI) is altijd win-win.

Voor en door elkaar

Bij SROI maken wij als opdrachtnemer afspraken over het leveren van een maatschappelijke bijdrage in de sloopopdracht. Hierbij streven we naar een inzet van tenminste 5% van de loonsom ten behoeve van social return. Maar afhankelijk van de aard van het project kunnen wij vrijwillig een hogere bijdrage leveren! Bijvoorbeeld door de inzet van een bepaald aantal personen die niet of moeilijk aan het werk of werkervaring komen. Het draait hierbij om arbeids-, stage-, of leerwerkplekken. Bijvoorbeeld op het werk of in een beschermende omgeving zoals onze werf. Het resultaat? Meer eigenwaarde en kansen op een vaste aanstelling bij A. van Liempd Sloopbedrijven. Wij zijn een erkend leerbedrijf en beschikken dus over de juiste mensen voor de juiste begeleiding.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is volgens ons een continue, vanzelfsprekende houding. Daarvoor stellen wij deze leerwerk- en/of stageplekken beschikbaar. Zo geven wij extra invulling aan sociaal en duurzaam ondernemerschap. Wij zijn altijd geïnteresseerd om in contact te komen met goede mensen. Inmiddels zijn al diverse werknemers via SROI in vast dienstverband aangenomen. Respect voor elkaar, kennis delen en samenwerken ... het werkt.