KWALITEIT & VEILIGHEID:

GEGARANDEERD
GOED. WIJ
BEWIJZEN HET.

SLOPEN =
VEILIGHEID

Passie voor het sloopvak. Nieuwsgierigheid in nieuwe slooptechniek. Aandacht voor het milieu en de maatschappij. Onze tomeloze energie. En natuurlijk ons respect voor een veilige werkomgeving. Stuk voor stuk tekenen al deze aspecten voor de professionele kwaliteit van A. van Liempd Sloopbedrijven.

Expert bij uitstek

Die hoogwaardige kwaliteit onderstrepen wij door te voldoen aan een veelzijdigheid van normen, eisen en wetgeving. Daarvoor halen wij alles uit de kast. Veilig, comfortabel, duurzaam, respectvol werken. Dat vinden wij logisch. Bijgaand een overzicht van onze certificaten.


BRL SVMS-007

Een must voor elk sloopproject. De BRL Veilig en Milieukundig Slopen is dé certificatieregeling voor professionele sloopaannemers. Hierin staat een zorgvuldige werkvoorbereiding en een veilig en milieukundig verantwoorde uitvoering van het sloopproject centraal. Sloop en asbest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bedrijven met een SC-530 voldoen aan de strengste eisen waaraan niet elk bedrijf voldoet.

Download hier ons BRL SVMS-007 certificaat.

Procescertificaat Asbestverwijdering

Met dit certificaat voldoet ons bedrijf aan de eisen in het SC-530 certificatieschema en mogen we asbest in alle risicoklassen verwijderen.

Download hier ons Procescertificaat Asbestverwijdering certificaat.

ISO 9001

Hiermee voldoen we aan de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Al onze interne processen zijn geordend en geregistreerd.

Download hier ons ISO 9001 certificaat.

VCA**

VCA** staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Met dit certificaat werken wij met een VGM beheersysteem dat voldoet aan de ARBO-regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Met VCA** kunnen wij als hoofdaannemer werken aan uw opdracht. Bedrijven die alleen beschikken over VCA*, kunnen alleen als onderaannemer werken.

Download hier ons VCA** certificaat.