KWALITEIT & VEILIGHEID:

GEGARANDEERD
GOED. WIJ
BEWIJZEN HET.

SLOPEN =
VEILIGHEID

Passie voor het sloopvak. Nieuwsgierigheid in nieuwe slooptechniek. Aandacht voor het milieu en de maatschappij. Onze tomeloze energie. En natuurlijk ons respect voor een veilige werkomgeving. Stuk voor stuk tekenen al deze aspecten voor de professionele kwaliteit van A. van Liempd Sloopbedrijven.

Expert bij uitstek

Die hoogwaardige kwaliteit onderstrepen wij door te voldoen aan een veelzijdigheid van normen, eisen en wetgeving. Daarvoor halen wij alles uit de kast. Veilig, comfortabel, duurzaam, respectvol werken. Dat vinden wij logisch. Bijgaand een overzicht van onze certificaten.


BRL SVMS-007

Een must voor elk sloopproject. De BRL Veilig en Milieukundig Slopen is dé certificatieregeling voor professionele sloopaannemers. Hierin staat een zorgvuldige werkvoorbereiding en een veilig en milieukundig verantwoorde uitvoering van het sloopproject centraal. U mag daarbij minimaal onderstaande zaken van ons verwachten;

  • Stoffeninventarisatie
  • Sloopplan: zorgvuldige voorbereiding
  • Veilig en milieukundig slopen
  • Stoffenverantwoording sloopmaterialen
  • Borging naleving wet en regelgeving
  • Inzet deskundig personeel

Download hier ons BRL SVMS-007 certificaat.

Procescertificaat Asbestverwijdering

Met dit certificaat voldoet ons bedrijf aan de strenge eisen die wettelijk zijn vastgelegd voor het saneren van asbest. Voorheen was dit het SC-530 certificatieschema. Onder het Procescertificaat Asbestverwijdering mogen we asbest in alle risicoklassen verwijderen.

Let op dat u zaken doet met sloopbedrijven die zowel over de BRL SVMS-007 als over het Procescertificaat Asbestverwijdering beschikken. Doet u dit niet en er gaat iets fout bent u als opdrachtgever verantwoordelijk en kan er niet terug gevallen worden op het certificaat van de hoofdaannemer.

Download hier ons Procescertificaat Asbestverwijdering certificaat.

ISO 9001

Hiermee voldoen we aan de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Al onze interne processen zijn geordend en geregistreerd.

Download hier ons NEN-EN ISO 9001:2015 certificaat.

VCA**

VCA** staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Met dit certificaat werken wij met een VGM beheersysteem dat voldoet aan de ARBO-regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Met VCA** kunnen wij als hoofdaannemer werken aan uw opdracht. Bedrijven die alleen beschikken over VCA*, kunnen alleen als onderaannemer werken.

Download hier ons VCA** 2008/5.1 certificaat.

ISO 14001

Onze duurzaame werkwijze gaat verder dan het hergebruiken van sloopmaterialen. Om dit te waarborgen binnen ons bedrijf zijn wij gecertificeerd onder ISO 14001. Deze internationaal geaccepteerde standaard garandeert dat wij structureel aandacht besteden aan de milieuprestaties in de gehele bedrijfsvoering. Denk daarbij aan het energetisch verbeteren van onze bedrijfshuisvesting en aan het verschonen van ons wagen/machinepark. Maar ook het beperken van milieurisico’s voor alle mogelijke vervuilingen die kunnen ontstaan door onze werken. Het scheiden van groenafval wat overblijft tijdens de lunch en het separaat inleveren van spaarlampen/batterijen via Wecycle? Ook dat is geregeld in dit milieumanagementsysteem.

Download hier ons NEN-EN-ISO 14001:2015 certificaat.