WOONBEDRIJF:

SAMEN DE
GRONDSTOFFENCIRKEL
SLUITEN

SLOPEN =
BEWUST WORDING

“Gewoon de goede dingen doen”, is het motto van het duurzaamheidsbeleid van Woonbedrijf uit Eindhoven. Al ver voor de vaststelling van de Nederlandse circulaire ambitie was Woonbedrijf bezig met dit onderwerp. Haar duurzaamheidsambitie is verdeeld over 4 thema’s.

  1. Duurzame energie
  2. Natuurlijke stad
  3. Collectief bewustzijn
  4. Gesloten kringlopen

Voor het thema van de gesloten kringlopen heeft Woonbedrijf door de jaren heen veel ervaring opgedaan door het doen en uitvoeren van experimenten in haar projecten. Al snel kwam zij tot de conclusie dat ze het implementeren van een circulaire werkwijze niet alleen kon. De doelstelling was duidelijk maar voor de uitvoering werd de markt geconsulteerd, op zoek naar partijen die haar hierbij konden helpen. Want door samen aan de slag te gaan, zetten we een grote stap in het realiseren van de duurzaamheidsambitie.

Na een uitgebreide selectie periode en verschillende overleggen is op 29 mei 2018 een “drie partijen overeenkomst” afgesloten tussen Baetsen Recycling, Woonbedrijf en A. van Liempd sloopbedrijven. Doel is om zoveel mogelijk materialen, die vrijkomen bij de verschillende uitstroomprocessen, hoogwaardig terug de keten in te brengen en daarbij waarde te creëren of te behouden. Jaarlijks komt er bij Woonbedrijf ca. 60.000 ton afval vrij bij de verschillende uitstroomprocessen. Denk daarbij aan; dagelijks onderhoud, mutatie, planmatig onderhoud, renovatie en sloop-nieuwbouw.


In de samenwerkingsovereenkomst gaan we aan de slag met al deze uitstroomprocessen. Via onderstaand processchema kijken we hoe we de materialen zo hoogwaardig kunnen hergebruiken;

woonbedrijf-inzet

Woonbedrijf, A. van Liempd en Baetsen bepalen gezamenlijk welke materialen die vrijkomen, direct kunnen worden hergebruikt. A. van Liempd zorgt ervoor dat de grondstoffen/materialen worden gedolven om deze vervolgens via de grondstoffenbank van Gebruiktebouwmaterialen.com weer bij Woonbedrijf of derden (gemeenten, andere woningcorporaties, particulieren) terecht te laten komen. Voor het recyclen van de grondstoffen die overblijven, zet Baetsen zich in om zoveel mogelijk materialen te upcyclen.

Het grote voordeel van deze intensieve samenwerking is, dat in een vroeg stadium materialen gekoppeld worden aan zowel interne als externe projecten. Het aandeel hoogwaardig hergebruik stijgt hierdoor aanzienlijk en zo ook het waardebehoud. Sloopbedrijf en recycler krijgen inzicht in de jaarlijkse projecten, waardoor zij beter op volumes kunnen anticiperen. Dit komt ten goede van de betaalbaarheid.

In de samenwerking werken we op projectbasis. De projecten worden geëvalueerd zodat de resultaten als basis kunnen dienen voor gelijkwaardige projecten in de toekomst. We leren, ontwikkelen en experimenteren samen. We bundelen onze krachten en kennis om daarmee verder stappen te maken zodat we ons gezamenlijk doel bereiken. We streven hierbij continue naar een transparante win-win-win situatie.

Enkele succesverhalen uit de samenwerking;

Circulaire sloop-nieuwbouw

Planmatig onderhoud

Circulair dagelijks onderhoud

  • Implementatie van circulaire materialen in het dagelijks onderhoud van Woonbedrijf in samenwerking met haar huidige bouwleveranciers.

Bij alle projecten wordt zoveel mogelijk samenwerking gezocht met de huidige bouwpartners van Woonbedrijf. Alleen door intensief samen te werken met alle betrokken partijen in de bouwketen, is deze circulaire ambitie mogelijk. We spreken niet over opdrachtgever en opdrachtnemer maar in deze projecten zijn we gelijkwaardige partners. Gezamenlijk innoveren en samen kansen creëren daar draait het om! Dat is goed voor het milieu en voor de portemonnee. Materiaal dat voorheen naar de stort ging is nu opeens geld waard door het sluiten van de cirkels. En dat maakt circulair letterlijk en figuurlijk heel waardevol.

Over Woonbedrijf

Als grootste woningcorporatie van Zuid-Nederland heeft Woonbedrijf de verantwoordelijkheid en het vermogen om te bouwen aan een duurzame leefomgeving. Dit begint bij onszelf, in onze eigen organisatie. In ons dagelijkse denken en doen, kiezen we telkens voor de meest duurzame oplossing. En dat voelt logisch, ook voor onze klanten en samenwerkingspartners. Kortom: duurzaamheid is voor ons gewoon de goede dingen doen. We hebben geïnvesteerd in opleiding en bewustwording van onze medewerkers. En zo is duurzaamheid onderdeel geworden van ons dagelijkse denken en doen, in alle lagen van onze organisatie. We kiezen steeds voor de meest duurzame oplossing. Onze ambitie is dat we binnen 10 jaar volledig circulair bouwen, onderhouden en slopen. We hebben er vertrouwen in dat we, als we zo samen kunnen werken, die ambitie gaan halen. Kijk voor meer informatie op: https://www.woonbedrijf.com/over-ons