Rozenburg - Gemeente Rotterdam:

Sloop
zwembad
de Zeehond

In opdracht van een onze grootste opdrachtgevers, de Gemeente Rotterdam, hebben wij voormalig zwembad de Zeehond in Rozenburg circulair mogen slopen. Het zwembad stond al enkele jaren leeg maar sloop bleef al die jaren uit.

SLOPEN =
CIRCULAIR

Uiteindelijk is dan het definitieve sloopbesluit gekomen en is het project in de pilot voor innovatieve asbestverwijdering terecht gekomen. Hierbij hebben wij de inventarisatie van de asbest gecoördineerd en ervoor gezorgd dat het project zonder meerwerk succesvol is afgerond.

Zwembaden hebben altijd zwaar gewapende betonconstructies, maar bij de Zeehond waren deze extra zwaar uitgevoerd om opdrijving te voorkomen door de hoge grondwaterstand. Geen probleem voor A. van Liempd omdat ons zware machinepark ingericht is voor dit soort zware taken. Zo lepelden wij enkele funderingsblokken van 5-10 ton in zijn geheel uit de grond.

Uiteindelijk zijn wij niet alleen binnen het projectbudget gebleven maar hebben wij ook de krappe deadline om het terrein voor het kerstreces op te leveren gehaald. Voor de Gemeente Rotterdam de bevestiging dat wij de juiste slooppartner zijn.