Eindhoven - Amvest :

Sloop
Phillips
Strijp-R

Een van onze grootste en meest spectaculaire projecten is die van het totaal slopen van het voormalige Strijp-R terrein van Philips in Eindhoven. Strijp-R ligt achter het meer bekende Strijp-S en is door AMVEST omgevormd tot nieuwe woonwijk met een karakter dat doet terugdenken aan de hoogtij dagen.

SLOPEN =
MULTI- DISCIPLINAIR

Dit multidisciplinaire project omvatte 14 hectare waarbij +100.000m2 BVO is geamoveerd door A. van Liempd sloopbedrijven. Daarbij hebben verschillende grootschalige asbestsaneringen plaatsgevonden en hebben we vele tientallen kilometers aan leidingen chemisch moeten reinigen. Door de grote hoeveelheid extra aangetroffen verontreinigingen zijn er verschillende extra onderzoeken door ons uitgevoerd. Denk hierbij aan asbestinventarisatierapporten, QuickScans, sloopmethodiek advies, bodemonderzoeken, risk-control rapporten en opname van monumentale belendingen. In totaal heeft de gefaseerde sloop inclusief bodemsanering enkele jaren geduurd met als absolute hoogte punt het imploderen van het hoofdgebouw RAF.

Het imploderen is een specialisme dat maar weinig sloopbedrijven bezitten. Het vergt de juiste voorbereiding en verschillende risicoanalyses. Hiervoor zijn constructieve en monitorende maatregelen genomen om dit in goede banen te leiden. Zo zijn er constructies aangebracht om o.a. stof en afkomend puin binnen de implodatie zone te houden. Nadat het hoofgebouw succesvol was neergehaald is er door deskundigen onderzoek gedaan of er nog niet-gesprongen explosieven (NGE) waren achtergebleven. Hierna is het terrein vrijgegeven en kon het restant verder worden geamoveerd. In verband met de grote impact die het imploderen van een gebouw met zich meebrengt is er een uitgebreid plan voor de risicobeheersing uitgevoerd. Dit met intensieve samenspraak van verschillende diensten, zoals Brandweer, Politie, Gemeente, Provincie en Eindhoven Airport.

Niet alle opstallen zijn gesloopt. Er zijn binnen het terrein 3 gebouwen blijven staan welke als gemeentelijkmonument zijn aangewezen en een herbestemming hebben gekregen. Hierbij is gebruik gemaakt van extra constructieve maatregelen om de panden stabiel te houden en zijn ze beschermd tijdens de sloop van de aangrenzende panden.