Amsterdam - De Key :

Precisie sloop in hartje Amsterdam

In Amsterdam hebben we in opdracht van woningcorporatie de Key een voormalig schoolgebouw aan de Wormerveerstraat circulair gesloopt. In dit project hebben wij het eerst mogen samenwerken met de Key, een woningcorporaties met maar liefst 37.000 verhuureenheden in Amsterdam, Diemen en Zandvoort. Het gebouw heeft plaatsgemaakt voor een nieuw gebouw waarin 50 statushouders en 50 starters een nieuwe sociale huurwoning krijgen.  

 

 

SLOPEN =
BINNEN - STEDELIJK

Het project kenmerkt zich als een eerste klas binnenstedelijk sloop. Waarbij minimale ruimte beschikbaar is en het onlangs gerenoveerde aangrenzende gebouw behouden dient te blijven. Uiteraard zijn we hierbij niet half te werk gegaan. Er is uitbundig overleg geweest tussen opdrachtgever, gemeente en direct omwonenden waarbij van alle omliggende panden een opname is gedaan. 

Voor het verwijderen van de kelder hebben we trillingsvrij damwanden geplaatst en ook weer verwijderd. Deze hebben voorkomen dat de stoep de bouwkuip ingleed. De werkzaamheden hebben we alle uitgevoerd onder toezien van trillingsmeters welke in direct verbinding stonden met de machinist en projectleider van dit project. Hierdoor kon bij overschreiding van de veilig ingestelde marge direct gehandeld worden. 

Naast een uitgebreide voorbereiding hebben we samen met de opdrachtgever bekeken welke kenmerkende elementen we willen behouden voor integratie in het nieuwe pand. Zo zullen onder andere de  originele sierstenen terug komen in de nieuwbouw. Alle overige materialen zijn via op Gebruiktebouwmaterialen.com verkocht.